Categorii

Newsletter Subscribe

Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii magazin online "Piata Brasov"

1.Definiții

2.Politica de vânzare online

3.Comanda

4.Prețul produselor și serviciilor

5.Modalitatea de livrare

6.Modalitatea de plată

7.Transferul proprietății produselor

8.Dreptul de retragere

9.Publicitate

10.Cesionare și subcontractare

11.Informații legale

12.Prelucrarea datelor cu caracter personal (Cookies)

1. DEFINIȚII


SC.DISTRIB SRL.este societatea care administrează domeniul www.piatabrasov.ro .

SC.Distrib SRL denumită în continuare “Distrib”, societate organizată în baza legii române, cu sediul social în orașul Brașov,Str. Matei Corvin nr.28,având codul de înregistrare fiscală RO11805367, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Brașov sub nr.J08/464/2001, telefon: 0747073377.

În cuprinsul prezentului document, următorii termeni vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos:

CONȚINUT are următoarea definiție:

toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;

•conținutul oricărui e-mail trimis utilizatorilor sau clienților săi de către un angajat/colaborator Distrib prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

•orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al Distrib utilizatorului sau clientului, conform informațiilor de contact, specificate sau nu de către acesta;

•informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către Distrib într-o anumită perioadă;

•informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Distrib are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

•date referitoare la Distrib, sau alte date privilegiate ale acesteia.

PRODUSE ȘI SERVICII – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în comandă, care urmează a fi furnizate de către Distrib clientului ca urmare a încheierii contractului.

UTILIZATOR: reprezintă persoana fizică sau juridică care are sau obține acces la conținut-ul site-ului, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către Distrib (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între Distrib și acesta, și care necesită crearea și utilizarea unui cont.

CLIENT: persoana fizică sau juridică sau orice entitate juridică care își face un cont în site și efectuează o comandă.

COMANDA: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării site-ului de către un client, prin care clientul transmite societății Distrib intenția sa de a achiziționa produse și servicii de pe site, rezervarea unui produs accesând site-ul nu reprezintă o comandă.

CONTRACT: reprezintă o comandă confirmată de către Distrib, prin care este de acord să livreze clientului produse și servicii, iar clientul se obligă să efectueze plata acestora.

TRANZACȚIE – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui produs și/sau serviciu de către Distrib clientului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Distrib, indiferent de modalitatea de livrare.

NEWSLETTER - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic (e-mail, sms), asupra produselor/serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Distrib într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea Distrib cu referire la informațiile conținute de acesta.

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii societății Distrib.

Utilizatorii/clienții acestui site sunt rugați să citească cu atenție termenii si condițiile de utilizare următoare.

2. POLITICA DE VANZARE ONLINE


Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau a serviciilor disponibile pe site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Distrib, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Promoțiile/ofertele prezente pe site sunt valabile într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

Accesul în vederea efectuării unei comenzi ii este permis oricărui client/utilizator.

Pentru motive justificate Distrib își rezervă dreptul de a restricționa accesul clientului/utilizatorului în vederea efectuării unei comenzi și/sau la unele din modalitățile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității clientului/utilizatorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel Distrib. În oricare dintre aceste cazuri, clientul/utilizatorul se poate adresa departamentului customer support al Distrib, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

Prin lansarea unei comenzi pe site, clientul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Distrib își derulează operațiunile pe site.

Distrib nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată de către Distrib ca având valoarea unui contract.

Notificarea primită de către client, imediat dupa efectuarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă confirmarea comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Pentru motive justificate, Distrib își rezervă dreptul de a modifica cantitatea produselor și/sau serviciilor din comandă. Dacă modificăm cantitatea de produse și/sau servicii din comandă, vom anunța clientul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispoziția Distrib la efectuarea comenzii și vom returna suma achitată.În cazul produselor proaspete cantitatea poate varia față de greutatea solicitată de client.În cazul plății în avans,clientului i se va returna sau i se va pretinde diferența de bani.

CONTRACTUL se consideră încheiat între Distrib și client în momentul primirii de către client de la Distrib, prin intermediul poștei electronice și/sau sms a notificării de confirmare a comenzii. Așadar, contractul intră în vigoare la confirmarea comenzii de către Distrib.

Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Distrib pe site vor sta la baza contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind certificatul de garanție emis de către furnizorii Distrib.

Termenii si condițiile de utilizare pot fi modificate oricând prin actualizarea prezentului site, aceste modificări devenind obligatorii și cu efect imediat pentru toți utilizatorii/clienții.

3. COMANDA

Clientul/utilizatorul poate efectua comenzi pe site, prin adăugarea produselor și/sau serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un produs și/sau un serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui produs/serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine înregistrarea comenzii, implicit nici rezervarea automată a produsului/serviciului.

Prin finalizarea comenzii, clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare online, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii.

Prin finalizarea comenzii, clientul consimte că Distrib poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Distrib, în orice situație în care este necesară contactarea clientului.

Distrib poate anula comanda efectuată de către client, în urma unei notificări prealabile adresate clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

1.Neacceptarea de către Banca emitentă a cardului clientului, a tranzacției, în cazul plății online;

2.Invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de către Distrib, în cazul plății online;

3.Datele furnizate de către client, pe site sunt incomplete și/sau incorecte.

4. PREȚUL PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

Toate prețurile aferente produselor și/sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (ron) și includ TVA.

În condițiile prevăzute de lege, prețul produselor electronice afișat pe site, include taxa de timbru verde.

In cazul plăților online Distrib nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de către client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către Banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de ron. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai clientul.

Prețul poate fi modificat de către Distrib, în orice moment, fără preaviz.

Distrib atenționează asupra faptului că există cazuri când, ca urmare a unor disfuncționalități ale site-ului sau erori, prețul afișat pe site poate să nu fie cel real. În aceste cazuri, Distrib va informa clientul asupra prețului corect.

5. MODALITATEA DE LIVRARE

Produsul va fi livrat clientului în sistem de curierat door-to-door către client.

Distrib va asigura ambalarea corespunzătoare a produselor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Distrib va efectua livrarea produselor și prestarea serviciilor numai pe teritoriul României.

În cazul în care nu poate executa contractul din cauza că produsul nu este diponibil, Distrib va informa clientul despre această situatie. Distrib poate livra clientului un produs similar având același preț, în situația în care produsul solicitat inițial nu este disponibil, numai după informarea și cu acordul clientului.

Detaliile de livrare a produselor/serviciilor incluzând, dar nelimitându-se la timpul necesar livrării, nu constituie o obligație contractuală din partea Distrib, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

6. MODALITATEA DE PLATĂ


Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă.Distrib va emite către client o factură-proformă pentru produsele și serviciile ce urmează a fi livrate, obligația clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente comenzii, clientului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi, existente în cont.

În cazul în care un produs și/sau serviciu comandat de către client, nu poate fi livrat de către Distrib, acesta din urmă va informa clientul asupra acestui fapt și va returna în contul clientului contravaloarea produsului și/sau serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care Distrib a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care clientul și-a exprimat în mod expres intenția de retragere din contract.

7. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII PRODUSELOR

În afară de cazul în care este agreat de către Distrib și client diferit, proprietatea asupra produselor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea clientului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de către Distrib).

8. DREPTUL DE RETRAGERE

Potrivit legislației în vigoare, clientul iși poate exercita dreptul de retragere din contract în termen de 14 (paisprezece) zile de la intrarea în posesie a produselor.

În cazul în care clientul solicită retragerea din contract folosind formularul de retragere în cadrul termenului legal, în cazul în care comanda este achitată,Distrib va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Distrib de către client asupra deciziei sale de retragere din contract.

Suma va fi returnată după cum urmează:

1.Pentru comenzile achitate cu Card bancar - prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;

2.Pentru comenzile achitate cu OP / Ramburs - prin virament bancar;

Distrib va putea amâna rambursarea sumei până la primirea produselor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși produsele (se va lua data cea mai recentă).

Distrib își rezervă dreptul de a diminua sumele rambursate clientului cu valoarea care rezultă din manipularea produselor, altele decât cele necesare pentru determinarea naturii, caracteristicilor și funcționalității produselor.

Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract următoarele:

1.Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al clientului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către Distrib sau Furnizorii săi;

2.Furnizarea de produse confecționate după specificațiile prezentate de client sau personalizate în mod clar;

3.Furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

4.Furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de către client;

5.Furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare.

9. PUBLICITATE

Newsletterele Distrib sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de Distrib.

Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

În momentul în care, clientul își crează un cont pe site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de newslettere. Distrib nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul www.piatabrasov.ro poate opta în orice moment pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.

Renunțarea la primirea newslettere-lor de către client sau utilizator se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricărui newsletter.Renunțarea la primirea newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul document.

10. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA

Distrib poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea clientului, nefiind necesar acordul acestuia.Distrib va fi întotdeauna responsabil față de client pentru toate obligațiile contractuale.

11. INFORMAȚII LEGALE

11.1. RASPUNDERE DISTRIB

Distrib nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Distrib a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea produselor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

11.2. GARANȚII

Toate produsele beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi (cu excepția produselor resigilate), în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

Pentru o corecta comunicare a certificatului de garanție aferent produsului din comandă, clientului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul său.

Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecișiopt) de ore de la recepția produsului pe adresa de e-mail…………. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

Reclamațiile privind deficiențe ale produsului/produselor achiziționate pot fi făcute accesând formularul de contact .

Clientul are obligația să ia la cunoștință și să respecte prevederile cuprinse în certificatul de garanție, în caz contrar existând riscul de a pierde garanția produsului.

11.3. FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de fortă majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.

11.4. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Contractul este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Distrib și client se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din judetul Brașov.

11.5. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a Distrib, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Clientului/utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Distrib, includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Distrib asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al Distrib.

Orice conținut la care clientul/ utilizatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prezentului document, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Distrib și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Distrib cu referire la acel conținut.

Clientul/utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile prezentului document.În cazul în care Distrib conferă clientului / utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care clientul / utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Distrib pentru respectivul client/utilizator sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.Niciun conținut transmis către client sau utilizator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Distrib și/sau al angajatului/prepusului Distrib care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.


12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Distrib are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează utilizatorii/clienții săi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Prin citirea condițiilor de utilizare ale prezentului site ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Prin înscrierea pe site/efectuarea unei comenzi și completarea datelor personale în formularele de înscriere, utilizatorii/clienții declară că sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a Distrib și își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate și utilizate pentru:

•activități de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing privind activitatea Distrib și a terților cu care Distrib are relații de orice natura) la adresele de e-mail comunicate societății Distrib;

•participarea la concursuri, promoții;

•transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbări în site, administrare, etc);

•statistici interne necesare pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite și imaginii site-ului și pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promoții, funcționalități și servicii noi;

•pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului;

•cercetări de piață;

•urmărirea datelor de vânzări.

Distrib nu va dezvălui nici un fel de informație despre utilizatorii/clienții site-ului sau fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora în această privință. În același timp însă, poate dezvălui informații și date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege. Informațiile clientului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Conform Legii nr. 677/2001, utilizatorii/clienții beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenție (art. 14), opoziție (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și de a se adresa justiției (art. 18). Totodata, aceștia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoană se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul Distrib.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

COLECTAREA AUTOMATA DE DATE CU CARACTER NON-PERSONAL (COOKIES)

În unele cazuri, este posibil ca Distrib să colecteze informații cu caracter non-personal despre utilizatori/clienți. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la site.În timpul vizionării site-ului, Distrib va putea stoca anumite informații despre utilizator/client.

Aceste informații vor fi sub forma unui fișier "Cookie" sau a unui fișier similar. Aceste fișiere "Cookies" ajută Distrib să construiască un SITE sau publicitate care să răspundă cât mai bine intereselor și preferințelor utilizatorilor/clienților.

Cu cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. Distrib recomandă utilizatorilor / clienților să consulte instrucțiunile browser-ului sau fișierul de ajutor pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.

cheap short wedding dress swiss replica watches
Piata Brasov © 2019